Прикінь, така фінансова тєма: от ти африканська жінка, шо живе з купою дітей і гулящім, глибоко шовінистичним чоловіком в сарайчику з листів заліза. Без якоїсь внятної роботи, доходів і банківськіх рахунків, бо завжди нема якихось документів. І от тобі треба якось заощадити оті вопадкові заработані копійки хоч в якусь округлу суму, щоб раз на півроку чи то дітям сандалі купити, чи то в лікаря зуб вирвати, чі може купити каструлю і почати торгувати кукурудзою біля дороги (тут це називається "почати свій бізнес"). Де ти будеш зберігати ті гроші, так шоб їх випадково не проїсти і щоб не вкрали сусіди, або чоловік? В цьому місті кенійські жінки роблять такий просторово-часовий фінт, шо Мавроді б ще раз задавився б від заздрощів. Диви, африканські фьючерси: майже всі жінки тут збиваються у більш-меньш благонадійні стаї, 5-10 осіб, і просто напросто раз на місяць кожна шле якусь фіксовану суму одній з них по колу. Тобто якщо вас п'ятеро, то чотири місяці ти шлеш кожен раз комусь іншому $10 на місяць, а на п'ятий місяць вони всі гарантовано пришлють тобі кожна по 10 і ось в тебе в якусь мить в руках сконцентрується справжній капітал в $50 баксів💰💵🤑. Роби шо хоч, пий-гуляй, мути стартапи, живи на повну катушку, бо наступний раз це ще чере 5 місяців.

Follow

@telepub
African proof-of-friendship investment fund. Works like cryptocurrency, I guess. Short translation is, woman sends 10$ every month to different friend, and once in half-year, receives full amount of investments and could buy something valuable

Sign in to participate in the conversation
Bitcoin Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!