Follow

Nejsem rasista, ale nikdo kdo neviděl alespoň jednu přednášku od profesora docenta Kulhánka by slovní spojení Kvantová fyzika neměl brát do pusy.

Sign in to participate in the conversation
Bitcoin Mastodon

A mastodon instance for Bitcoin Maximalists.
No scams, no shitcoin, no impersonation, no begging, and no illegal content.
Keep it civil and we should all survive :)