Think of the Environment before you print this Toot.

@berkes ik denk bij elke toot die ik in drievoud en fullcolor afdruk dat dat eigenlijk niet geweldig is voor het milieu, waarschijnlijk. Telt dat?

Sign in to participate in the conversation
Bitcoin Mastodon

Bitcoin Maston Instance