Follow

RT @BitcoinUitleg
Aan alle no-coiners: Stel, ik bied aan om je € 100,- in te geven. De kans is groot dat je zegt, "Interessant, doe maar, dank!"
Realiseer je je, dat je nu door , , , , , , en het , zonder nadenken wordt aangekeken als crimineel?

Sign in to participate in the conversation
Bitcoin Mastodon

Bitcoin Maston Instance