@berkes Ik hoop dat het aanslaat en vervolgens een commodity(-service) wordt.

Heb je met KvK gesproken? Wat vonden ze er van? Zijn er initiatieven (of pogingen daartoe) van hun kant om de huidige 'service' te verbeteren?

@mrb nog niet. Eerst maar eens bewijzen dat het werkt en er vraag naar is.

Sign in to participate in the conversation
Bitcoin Mastodon

Bitcoin Maston Instance